Terug naar de beginpagina Het hof der Spelen - Vragen/suggesties

ACHTERGRONDINFORMATIE

Algemeen
Aan het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw heb ik de eerste maal een computer -een Commodore 64- ingezet als leer-hulpmiddel voor zmlk leerlingen. Deze zin zou zo uit een geschiedenisboekje kunnen komen. Maar goed, deze homecomputer bleek ideaal in te zetten bij het leerproces van onze zml kinderen.

Hier links zie je nog een poging uit die tijd om een goed leermiddel te knutselen voor onze leerlingen. Het oude Elektrospel in een nieuw jasje. Nu, met de huidige software, is het beter mogelijk programma's te maken die goed aansluiten bij de wensen op leergebied van onze kinderen.

 Een goed programma voor leerlingen voldoet aan de volgende voorwaarden: De leerlingen zijn geboeid, krijgen directe feedback, er kan oneindig worden herhaald en het is visueel en auditief gericht. Verder is het rustig qua opbouw, opgebouwd in kleine stappen en kunnen resultaten per leerling onthouden worden.

In het begin van 2004 kwam ik in het bezit van een programma waarmee je op een "vrij" makkelijke manier software kunt maken. Dit programma Mediator gebruik ik om de spelen te maken van Het hof der Spelen. Vooral op auditief gebied is er veel mogelijk. Iets wat in veel educatieve software ontbreekt. De keuze om Het hof op internet te plaatsen is bewust. Op de computers en het netwerk op school hoeft niets ge´nstalleerd te worden. Daarnaast kunnen ook leerlingen thuis en kinderen buiten onze school er gebruik van maken.

Opbouw van de spelen
De spelen zijn opgebouwd volgens de algemeen geldende regels bij het leren. Van concreet naar abstract, van globaal naar gedetailleerd, waarbij zowel op auditief als op visueel gebied een beroep gedaan wordt. De spelen sluiten aan bij de leerlijnen zoals die gehanteerd worden in het zmlk-onderwijs.
Het gebruik en de bediening ligt zoveel mogelijk voor de hand. Alle spelen zijn indien mogelijk gelijk gehouden qua opzet. De vormgeving is heel rustig. Op de Vijverhofschool maken enkele kinderen dankbaar gebruik van een touchscreen tijdens het werken met Het hof der Spelen.

Een op het oog -wat opbouw betreft- eenvoudig spel herbergt toch vaak een complexe onderliggende structuur. Hiernaast een klein gedeelte van de opzet van de "Luisteroefeningen".

Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd zal ik Het hof verder blijven uitbreiden. Suggesties (via email) zijn altijd welkom!

 

Frank Selen
Vijverhofschool Venlo